BARNEVERNSOPPDRAG

Flere av ASOKs medarbeidere arbeider med forebyggende barnevern. Vi møter barn og familier som har ulike utfordringer med hvordan barna har det, og der familien selv eller det kommunale barnevernet vil ha oss til å hjelpe familiene til en bedre fungering for både barn og voksne.

Vi kommer hjem til disse familiene og deltar i en systematisk dialog om hvordan situasjonen kan bli bedre. I denne dialogen bygger vi på hva familien selv tenker. Vi bygger også på hva som er vår kunnskap og erfaring om hvordan man forebygger og løser barnevernproblematikk. Vi arbeider med at de vi tar opp i samtalene skal omsettes til bedre praksis mellom samtalene.

Mange av våre oppdrag innen barnevern skjer i samarbeid med et selskap som heter Barneverntiltaket Aida. Aida har rammeavtaler med blant annet Oslo kommune og de fleste kommuner nær Oslo.

Rammeavtalene er basert på at vi kan mange av de faglige tilnærmingene som brukes i barnevernet og lignende tjenester for barn og unge. Vårt arbeid innen barnevern har for øvrig mange likhetstrekk med hva vi tilbyr innen familieterapi og individuell rådgivning. Disse to tjenesteområdene er også beskrevet i ASOKs hjemmeside.

Vil du vite mer om hva vi kan bidra med innen barnevern, ring Jan-Henrik Karlsen, på tlf 98 20 75 20.