INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Innhold og målgruppe 

Individuell rådgivning fra ASOK er et tilbud til deg som trenger hjelp for å nå fram i det offentlige hjelpeapparatet eller barnehage- og skoletilbudet. Tilbudet retter seg også mot de som trenger en sparring partner for å løse utfordringer i jobben eller samhandlingen med det offentlige som spesialisthelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, NAV, pleie- og omsorgstjenestene, m m .

I individuell rådgivning benytter vi oss av coaching, men også av direkte tips og råd basert på vår omfattende erfaring som ledere og saksbehandlere innen psykisk helsevern, NAV, barnehage, skole, PP-tjenesten, tjenester for personer med funksjonshemminger m m.

Vi bidrar ikke til «krig» mot offentlige tjenester. Vi hjelper i stedet våre kunder til å komme i posisjon til å få sine behov ivaretatt gjennom å få det offentlige «med på laget».

Eksempler
Ut fra tilbakemeldinger fra våre brukere, har nytten av individuell rådgivning blant annet knyttet seg til følgende:
• Se ulike løsninger i en låst sak
• Utforske ulike strategier for at en låst sak kan komme i bevegelse
• Kunne anbefale forskjellige offentlige tilbud for klienter, en slags «1881 for offentlig forvaltning»
• Være mentor/ samtalepartner for å orke å stå i vanskelige valg og i press-situasjoner der man opplever det offentlige som en motpart.

Våre terapeuter/medarbeidere, priser og bestilling

ASOK endringstjenester har medarbeidere som har bred erfaring fra individuell rådgivning og som utfører det både på dag- og kveldstid.

Medarbeiderne på området har utdanning og erfaring som familieterapeuter, som lederrådgivere, og som fagpersoner og ledere i helse- og sosialsektoren, undervisningssektoren og NAV.
Vår erfaring omfatter også hjelp til brukere av NAV. Vi har bakgrunn fra brukerrettet arbeid i NAV. Vi tilbyr samtaler også på ettermiddag og kveldstid.

For nærmere informasjon og eventuelt timebestilling kan du ringe dem. Du velger selv hvem av de som du ønsker å prøve. Første time koster kr 600,- Andre timer koster kr 800,-

TONE LJOSLAND
som primært har erfaring fra skole- og oppvekstområdet. Hun har grunnutdanning for førskolelærer og jobbet som pedagog og som leder i barnehage. Hunj har jobbet mye innen tjenester for funksjonshemmede og i barnevernet. I barnevernet har hun arbeidet med å utvikle samspill i familiene som er alternativ til fosterhjem og institusjon.  Hun treffes på tlf. 932 85 325

JAN-HENRIK KARLSEN
som har mye leder og fagmann erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og sosialtjenester og NAV. Han er økonom, sosionom og familieterapeut, og har dessuten mye utdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling. Han treffes på tlf. 98 20 75 20

 

GABRIELE FRIIS
som har mye erfaring fra PP-tjenesten, skolesektoren, sosialtjenesten og barnevernet. Gabriele er pedagog og familieterapeut. Hun treffes på tlf. 991 08 012

 

 

 

ROAR SIVERTSEN
Roar Sivertsen har vært NAV-leder i en årrekke, og kjenner godt brukernes
utfordringer og muligheter i NAV-systemet. Han kan vise til gode
resultater i å få til at NAV understøtter brukernes egne ønsker om
endring. Roar har vært sosialsjef i flere bydeler i Oslo. Han er utdannet
som sosionom.