KARRIEREVEILEDNING

Ønsker du bistand og veiledning i å finne en ny jobb eller treffe det riktige studievalget? Er du usikker på dine evner, ferdigheter og erfaring i et nytt yrke du tenker på? På ASOK kan du få hjelp til å gjøre et godt og veloverveid karrierevalg ved bruk av interesseverktøyet WIE og SCI-A karriereintervju. Ved bruk av begge verktøyene vil du på en systematisk måte bli bedre kjent med deg selv, dine styrker og muligheter. Karriereveiledningen som tilbys består av verktøy som er basert på faglige anerkjente teorier og metoder.

 

  • Structured Career Interview (SCI-A) er en systematisk gjennomgang av mestringsmønstre i tidligere karriere, interesser, personlighet og verdier.
  • Det nettbaserte arbeidsvektøyet Work Interest Explorer (WIE) gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til gode og bevisste valg og løsninger.

Karriereveiledning passer for deg som:

  • Har karriereambisjoner og vet hvor du vil
  • Er usikker på hvilke jobber du passer til
  • Ønsker å skifte jobb og se på de mulighetene du har ut fra formell kompetanse og erfaring
  • Ønsker konkrete råd i forhold til valg av utdannelse og yrke
  • Trenger hjelp til CV og søknad

Ønsker du å bestille en time med vår karriereveileder kontakt oss på postmottak@asok.no eller ring 22 26 35 04.

Vår karriereveileder

VIOLETTA ARNESEN er utdannet gestaltterapeut og har jobbet i mange år som veileder, karriereveileder, terapeut og tilrettelegger. Hun er sertifisert i bruk av ulike karriereveilednings verktøy (vip24, WIE, Jobpics, SCI-A/-S), samt har utdanning innen karriereteorier. Hennes hovedkompetanse er karriereveiledning for personer som ønsker hjelp i forhold til yrkesvalg eller for personer som er under omstilling og har behov for veiledning i forhold til sin helse og kompetanse. I veiledningen benytter hun seg av gestaltterapeutiske prinsipper dvs. fokus på ”her og nå”, det aktuelle behovet og kongruens mellom tanker, følelser og kropp. Hun holder generelt fokus på bevisstgjøring.