OM OSS I ASOK

Her finner du en oversikt over våre medarbeidere, delt inn etter arbeidsområde. Våre medarbeidere har en variert bakgrunn fra brukerrettet arbeid i helse- og sosialtjenesten, oppvekstsektoren og fra statlig og fylkeskommunal spesialisthelsetjeneste. Mange har omfattende utdanning og praksis fra ulike lederstillinger og fra forskjellige forskningsmiljøer og konsulentselskaper. Ta gjerne kontakt med medarbeiderne direkte via telefon og e-post eller kontakt oss via sentralbordet på tlf: 22 26 35 04 eller e-post: postmottak@asok.no

Jan Henrik Karlsen

Jan Henrik Karlsen

Daglig leder

• ORGANISASJON OG LEDELSE • FAMILIETERAPI • BARNEVERN • INDIVIDUELL VEILEDNING
Tlf. 982 07 520
janhenrik.karlsen@asok.no

Øystein Høyvik

Øystein Høyvik

Styreformann

• ORGANISASJON OG LEDELSE
Tlf. 936 74 106
oystein.hoyvik@asok.no

Gabriele Friis

Gabriele Friis

• FAMILIETERAPI • BARNEVERN • INDIVIDUELL VEILEDNING • ARBEIDSAVKLARENDE KURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE
Tlf. 991 08 012
gabriele.friis@asok.no

Tone Ljosland

Tone Ljosland

• ORGANISASJON OG LEDELSE • BARNEVERN • INDIVIDUELL VEILEDNING
Tlf. 932 85 325
tone.ljosland@asok.no

Roland Schwarz

Roland Schwarz

• ORGANISASJON OG LEDELSE
Tlf: 907 74 518
roland.schwarz@asok.no

Kari Holter

Kari Holter

• RÅDGIVNING I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER (Lørenskog Kommune)BARNEVERN • INDIVIDUELL VEILEDNING
Tlf. 934 61 331
kari.holter@online.no

Roar Sivertsen

Roar Sivertsen

• ORGANISASJON OG LEDELSE • SOSIAL • BARNEVERN • INDIVIDUELL VEILEDNING
Tlf. 481 69 731
roar.sivertsen@asok.no