RÅDGIVNING I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER

”Rådgivning i vanskelige livssituasjoner” for ansatte i Lørenskog kommune er et tilbud til ansatte som ønsker å ta opp forhold av ikke-arbeidsmessig art. Lørenskog kommune har gjort avtale med ASOK endringstjenester as om slik rådgivning.

Tjenesten er konfidensiell og de ansatte kan for eksempel ta opp samlivsproblemer, samlivsbrudd, sykdom, dødsfall eller problemer med barn. Tjenesten er for alminnelige og forbigående livsproblemer. Ved arbeidsrelaterte problemer kan bedriftshelsetjenesten kontaktes. ASOK Endringstjenester har bred kompetanse innen rådgivning for enkeltpersoner og familier.

Våre veiledere

KARI E. HOLTER
er klinisk sosionom og familieterapeut, og godkjent faglig veileder/coach. Hun tilbyr råd og veiledning til både enkeltpersoner, par og familier og kan bistå som samtalepartner i vanskelige livssituasjoner. Når hun gir personlig veiledning kan den være knyttet til enkeltsituasjoner eller hendelser i livet, viktige valg, livskriser, familieproblemer eller som ledd i en egen selvutviklingsprosess. Kari har over 30 års erfaring fra ulike deler av hjelpeapparatet som psykiatri, barnevern, NAV, m.m. Hun har også i flere år vært tilknyttet sosionomutdanningene ved begge høgskolene i Oslo.

ANNE RYGH
er sykepleier med videreutdanning i mestringsstrategien Livsstyrketrening, coaching og LØFT. Veiledningssamtalene skal gi motivasjonen og bidra til å få tak i nye og bedre løsninger på problemstillinger som en stå ovenfor. Metodene Anne bruker åpner for ny innsikt, og dermed forståelse for hva som kan forandres mot det målet man ønsker seg. Dette innebærer også en strukturering som fører til bedre mental stabilitet. Hun har i mange år jobbet med veiledning av personer med sammensatt helseproblematikk for å finne gode løsninger for fremtiden.